Sklerosering

Vill du ha en skonsam behandling mot synliga blodkärl? Då kan sklerosering vara något för dig. Sklerosering är en injektionsbehandling som behandlar ytliga ådernät på benen.

Läkemedlet Aethoxysklerol injiceras långsamt med en tunn nål in i blodkärlen. Detta irriterar kärlväggarna och får dem att dra ihop sig. När flödet i kärlen upphör kommer det förtvina och försvinna.

Injektionen sker med en mycket tunn nål som sticks in i kärlet som ska behandlas. Därefter kommer läkemedlet långsamt sprutas in och irritera kärlväggarna. Själva injektionen är inte smärtsam men det kan svida något.

Ofta kan flera behandlingar behövas för att nå önskvärt resultat, beroende på ditt ursprungsläge. I vissa fall kan enskilda behandlingstillfällen vara tillräckligt. Eventuella uppföljande behandlingar bokas in 6-8 veckor efter behandlingstillfället.

Du rekommenderas att vila från träning i två till tre dagar efter injektionen. Du ska inte exponera den behandlade ytan för sol två veckor efter behandlingstillfället då detta kan orsaka missfärgning av huden.
Större kärl som behandlats kan bli ömmande ett tag efter behandlingen. Använd gärna tryckförband på behandlingsområdet det första dygnet efter behandling och stödstrumpor första veckan efter behandlingen. Ådernäten kan bli mer framträdande direkt efter behandlingen och variera i färg från rött, till blått, sedan brunt för att slutligen blekas bort inom 6-8 veckor.

BOKA ONLINE