GDPR

GDPR – Vi värnar om dina personuppgifter

Våra rutiner och hanteringar kring personuppgifter.
Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen GDPR att gälla. Den ersätter den svenska personuppgiftslagen och gäller som lag i alla EU-länder. Alla företag, organisationer och myndigheter måste följa de nya reglerna.

Det främsta syftet med dataskyddsförordningen är att förbättra skyddet för dig som kund hos oss när dina personuppgifter behandlas. Det innebär bland annat att du har rätt att få reda på hur vi använder den information som vi har om dig och i vilket syfte.

Vi använder den för att komma i kontakt med dig och kunna hantera våra bokningar i samarbete med vårt salongssystem.

När du bokar tid hos oss så registrerar vi namn, telefonnummer, namn, mailadress samt adress.
På ditt kundkort finns information om allergier, sjukdomstillstånd och annat som vi behöver känna till för att vi skall kunna ta hand om dig som kund och för att vi skall kunna utföra din behandling på ett säkert och tryggt sätt.
På kundkortet sparas också din inköpshistorik.
Dina personuppgifter sparas upp till tre år efter senaste aktivitet hos oss.

Säkerhet är viktigt för oss och vårt salongssystem, som vidtar adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter inte missbrukas, förloras eller förfogas över av obehöriga i samband med att leverantören av salongssystem behandlar dina personuppgifter.

I vår butik finns trygghetskameror för att kunna förebygga och utreda brott. Inspelat bildmaterial lagras maximalt en månad. Vi kameraövervakar med stöd av intresseavvägning utifrån att vi strävar efter en säker butiksmiljö för såväl våra kunder som våra anställda.
Vid misstanke om brott kan bildmaterialet komma att lämnas ut till polisen.

Din personliga integritet är viktig för oss och om ni har frågor är ni välkomna att kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Med vänlig hälsning,
The Beauty Key

Frågor?

Din personliga integritet är viktig för oss och om ni har frågor är ni välkomna att kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontakta oss